configure: error: SDL/SDL.h header file not found

Błąd, który możesz napotkać podczas budowania pakietów:

configure: error: SDL/SDL.h header file not found

spowodowany jest brakiem pakietu libsdl-dev. Jego instalacja powinna rozwiązać problem:

sudo apt-get install libsdl-dev
Jeżeli powyższy artykuł nie rozwiązał lub rozwiązał częściowo Twój problem, dodaj swój komentarz opisujący, w którym miejscu napotkałeś trudności.
Mile widziane komentarze z uwagami lub informacjami o rozwiązaniu problemu.
  • RafciX

    podczas budowania pakietów

    To pojęcie mam rozumieć jako używanie polecenia „make”?

  • predek

    Mnie się wydaje, że chodzi o kompilację. Dlatego nie lubię spolszczonych pojęć. Kiedy ktoś kiedyś napisał „konsolidacja” to zajęło mi chwile, zanim pojęłem, że chodzi o linkowanie. Ale to nic. Gorszy jest „konsolidator”. Co to ? Jakieś połączenie „konsola” i „detonator”? Nie lepszy wyraz „linker”?