Cannot run program „/home/user/android-sdks/platform-tools/adb”: error=2, No such file or directory

android-logo

Opis problemu

Podczas próby kompilacji projekt Android np. w Eclipse, pojawia się następujący komunikat błędu:

Cannot run program "/home/user/android-sdks/platform-tools/adb": error=2, No such file or directory

Rozwiązanie

Zakładając, że w systemie jest zainstalowany Android SDK i plik /home/user/android-sdks/platform-tools/adb istnieje (gdzie user to Twoja nazwa użytkownika), problem może tkwić w braku 32-bitowych bibliotek w systemie 64-bitowym. Otwórz terminal i zainstaluj pakiet ia32-libs, który dołączy niezbędne biblioteki:

sudo apt-get install ia32-libs
Jeżeli powyższy artykuł nie rozwiązał lub rozwiązał częściowo Twój problem, dodaj swój komentarz opisujący, w którym miejscu napotkałeś trudności.
Mile widziane komentarze z uwagami lub informacjami o rozwiązaniu problemu.
  • Admc

    Tylko, że pakiet ia32-libs nie jest już dostępny w Ubuntu 13.10, ponieważ jest „obsolete” i „unmaintained”.

  • kurdupel03

    Witam.
    Próbuje zainstalować pakiet i wyskakuje mi :

    Czytanie list pakietów… Gotowe

    Budowanie drzewa zależności

    Odczyt informacji o stanie… Gotowe

    Pakiet ia32-libs nie ma dostępnej wersji, ale odnosi się do niego inny pakiet.

    Zazwyczaj oznacza to, że pakietu brakuje, został zastąpiony przez inny

    pakiet lub nie jest dostępny przy pomocy obecnie ustawionych źródeł.

    Jednak następujące pakiety go zastępują:

    lib32z1 lib32ncurses5 lib32bz2-1.0

    E: Pakiet ia32-libs nie ma kandydata do instalacji

    Co w tej sytuacji?

    • Jakub

      Admc odpowiedział chyba w pierwszym komentarzu.

    • Admc

      W tej sytuacji musisz zainstalować konkretne biblioteki w ten sposób: sudo apt-get install nazwapakietu:i386