C++ – kompilacja programu razem z własnymi plikami nagłówkowymi

Wyobraźmy sobie taką sytuację:
Mamy główny plik z programem o nazwie main.cpp, do tego mamy osobny plik z klasą o nazwie class.h. Wszystkie funkcje klasy znajdują się w osobnym pliku class.cpp. Jak to wszystko połączyć do kupy, aby po kompilacji można było korzystać z klasy? Proste.

Otwórz terminal, przejdź do katalogu, w którym znajdują się pliki z programem i wydaj polecenie:

g++ -o nazwa_docelowa plik_glowny.cpp plik_naglowkowy.cpp plik_naglowkowy2.cpp ...

Czyli w wymyślonym przeze mnie przykładzie będzie to:

g++ -o program main.cpp class.cpp

Oczywiście opisany jest tutaj sposób kompilacji w terminalu, gdyż tylko za jego pomocą (+ edytora tekstu) prawdziwi programiści piszą programy ;p

Jeżeli powyższy artykuł nie rozwiązał lub rozwiązał częściowo Twój problem, dodaj swój komentarz opisujący, w którym miejscu napotkałeś trudności.
Mile widziane komentarze z uwagami lub informacjami o rozwiązaniu problemu.
  • PTomek89P

    wcale nie !!! teraz programiści piszą w IDE napisanym przez siebie albo kupionym. Bo te IDE umożliwiają szybsze programowanie!!