[Bumblebee] error while loading shared libraries: libturbojpeg.so: cannot open shared object file: No such file or directory

Uwaga: Ten wpis został utworzony ponad rok temu. Informacje w nim zawarte mogą być nieaktualne!

NVIDIA-Optimus-Technology

W Ubuntu 13.10 Saucy Salamander plik libturbojpeg.so zmienił nazwę na libturbojpeg.so.0 co prowadzi do „wysypania się” Bumblebee. Poniżej przedstawiam rozwiązanie tego problemu.

Otwórz terminal i wydaj polecenie, które utworzy dowiązanie do brakującego pliku:

  • dla wersji 32-bitowej:
    sudo ln -s /usr/lib/i386-linux-gnu/libturbojpeg.so.0 /usr/lib/i386-linux-gnu/libturbojpeg.so
  • dla wersji 64-bitowej:
    sudo ln -s /usr/lib/x86_64-linux-gnu/libturbojpeg.so.0 /usr/lib/x86_64-linux-gnu/libturbojpeg.so
Jeżeli powyższy artykuł nie rozwiązał lub rozwiązał częściowo Twój problem, dodaj swój komentarz opisujący, w którym miejscu napotkałeś trudności.
Mile widziane komentarze z uwagami lub informacjami o rozwiązaniu problemu.