Brightness Controller – niezależna kontrola jasności ekranu dwóch monitorów

Uwaga: Ten wpis został utworzony ponad rok temu. Informacje w nim zawarte mogą być nieaktualne!

Brightness Controller pozwoli Ci na niezależną kontrolę jasności dwóch monitorów, z wykorzystaniem narzędzia xrandr.

Brightness Controller

Instalacja bibliotek oraz uruchomienie skryptu

  1. Zainstaluj pakiet z niezbędnymi bibliotekami:
    sudo apt-get install python-wxgtk2.8
  2. Ze strony https://github.com/lordamit/Brightness pobierz plik o nazwie brightness.py (znajduje się w katalogu src/) – link do pliku – klik.
  3. Przejdź do katalogu, w którym znajduje się pobrany skrypt, kliknij w jego ikonę prawym przyciskiem myszy i przejdź do Właściwości. W karcie Uprawnienia zaznacz Zezwolenie na wykonywanie pliku jako programu. Zamknij okno Właściwości.
  4. Uruchom skrypt poprzez dwukrotne kliknięcie lewym przyciskiem myszy.
Jeżeli powyższy artykuł nie rozwiązał lub rozwiązał częściowo Twój problem, dodaj swój komentarz opisujący, w którym miejscu napotkałeś trudności.
Mile widziane komentarze z uwagami lub informacjami o rozwiązaniu problemu.