Brak menu kontekstowego na pulpicie

Uwaga: Ten wpis został utworzony ponad rok temu. Informacje w nim zawarte mogą być nieaktualne!

Menu kontekstowe na pulpicie, to menu, które włącza się po kliknięciu prawym przyciskiem myszy.

Aby uaktywnić lub włączyć to menu ponownie, otwórz terminal i wydaj polecenie:

gconf-editor

Teraz kliknij kolejno: apps > nautilus > preferences.

Odszukaj pole: show_desktop i zaptaszkuj je.

Możesz ponownie uruchomić komputer – lecz nie jest to wymagane.

Jeżeli powyższy artykuł nie rozwiązał lub rozwiązał częściowo Twój problem, dodaj swój komentarz opisujący, w którym miejscu napotkałeś trudności.
Mile widziane komentarze z uwagami lub informacjami o rozwiązaniu problemu.