Błąd: Twoja sesja trwała krócej niż 10 sekund.

Uwaga: Ten wpis został utworzony ponad rok temu. Informacje w nim zawarte mogą być nieaktualne!

Cała treść błędu:

Twoja sesja trwała krócej niż 10 sekund. Jeśli nie było to związane z własnoręcznym wylogowaniem się, może oznaczać problem z instalacją lub brak przestrzeni dyskowej. Spróbuj się zalogować przy użyciu jednej z sesji awaryjnych i sprawdź, czy możesz naprawić problem.

Wyświetl szczegóły (plik ~/.Xsession-errors) 

Niestety w tym przypadku nie masz możliwości zalogowania się do systemu. Jednak bez paniki, przejdź do trybu tekstowego za pomocą kombinacji klawiszy CTRL+ALT+F1.

Podaj swój login i hasło.

Wydaj polecenie:

cd /home/użytkownik/

Gdzie „użytkownik” to nazwa Twojego konta, a potem:

rm .Xauthority 

Uruchom ponownie komputer.

Jeżeli powyższy artykuł nie rozwiązał lub rozwiązał częściowo Twój problem, dodaj swój komentarz opisujący, w którym miejscu napotkałeś trudności.
Mile widziane komentarze z uwagami lub informacjami o rozwiązaniu problemu.
  • zamiast „cd /home/użytkownik/” wystarczy „cd ~”. to polecenie wybierze folder domowy użytkownika który wykona to polecenie.

  • erwinerable

    Ta porada mi pomogła. Dzięki. W moim przypadku musiałem skasować jeszcze plik „./xsession-errors”, wtedy dopiero po restarcie normalnie się uruchomił co mnie niezmiernie uradowało.