-bash: /usr/sbin/node: No such file or directory

Opis problemu

Po zainstalowaniu pakietu nodejs i próbie wykonania skryptów wykorzystujących node, pojawia się komunikat:

-bash: /usr/sbin/node: No such file or directory

Rozwiązanie

Utwórz symboliczne dowiązanie:

sudo ln -s /usr/bin/nodejs /usr/bin/node
Jeżeli powyższy artykuł nie rozwiązał lub rozwiązał częściowo Twój problem, dodaj swój komentarz opisujący, w którym miejscu napotkałeś trudności.
Mile widziane komentarze z uwagami lub informacjami o rozwiązaniu problemu.