Bash: powrót do poprzedniej lokalizacji w terminalu

Uwaga: Ten wpis został utworzony ponad rok temu. Informacje w nim zawarte mogą być nieaktualne!

Operując na plikach/katalogach w terminalu, często zmieniamy swoje położenie. Czasami katalogi, w których pracujemy mogą być na zupełnie innych ścieżkach i przejście po nich może zająć sporo czasu. Prostym rozwiązaniem na szybkie manewrowanie pomiędzy ścieżkami jest polecenie:

cd -

Przykład:

szmitas@szmitas-ubuntu:/etc$ cd /home/szmitas/Pulpit/pliki/
szmitas@szmitas-ubuntu:~/Pulpit/pliki$ cd /
szmitas@szmitas-ubuntu:/$ cd -
/home/szmitas/Pulpit/pliki
szmitas@szmitas-ubuntu:~/Pulpit/pliki$ cd -
/
szmitas@szmitas-ubuntu:/$ cd -
/home/szmitas/Pulpit/pliki
Jeżeli powyższy artykuł nie rozwiązał lub rozwiązał częściowo Twój problem, dodaj swój komentarz opisujący, w którym miejscu napotkałeś trudności.
Mile widziane komentarze z uwagami lub informacjami o rozwiązaniu problemu.
  • EuGene

    Człowiek uczy się całe życie ^__^ Dzięki!

  • Admc

    Nie znałem tego