Automatyczne poprawianie źle wprowadzonych ścieżek w poleceniu cd

Uwaga: Ten wpis został utworzony ponad rok temu. Informacje w nim zawarte mogą być nieaktualne!

Często zdarza się popełnić małą literówkę podczas przemieszczania się między katalogami:

szmitas@szmitas-ubuntu:~$ cd /ect
bash: cd: /ect: No such file or directory

W takich sytuacjach należało ponownie podać ścieżkę do katalogu – poprawną ścieżkę. Ale te czasy już się skończyły.
Otwórz terminal i wydaj polecenie:

gedit .bashrc

I dopisz do pliku linijkę:

shopt -s cdspell

Zamknij wszystkie okna terminala i otwórz go ponownie. Rezultat:

szmitas@szmitas-ubuntu:/$ cd /ect
/etc
szmitas@szmitas-ubuntu:/etc$ 

Co ważne – korekta będzie odbywać się tylko dla polecenia cd. Inne, np. rm, cp, ls itp. nie są obsługiwane.

Jeżeli powyższy artykuł nie rozwiązał lub rozwiązał częściowo Twój problem, dodaj swój komentarz opisujący, w którym miejscu napotkałeś trudności.
Mile widziane komentarze z uwagami lub informacjami o rozwiązaniu problemu.