Automatyczne logowanie użytkownika do systemu

Uwaga: Ten wpis został utworzony ponad rok temu. Informacje w nim zawarte mogą być nieaktualne!

Jeśli z komputera korzysta jedynie jeden użytkownik, wyłączenie ekranu logowania może być przydatną sprawą – jednak zmniejsza to bezpieczeństwo/prywatność.
Mimo że tylko ja korzystam z Ubuntu i tak loguję się do systemu ręcznie – dlaczego? Bo mi się tak podoba :-)

Aby włączyć automatyczne logowanie do systemu kliknij kolejno: System > Administracja > Ekran logowania i wprowadź swoje hasło.

Przejdź do zakładki Zabezpieczenia/Bezpieczeństwo (zależy od wersji systemu) i zaznacz opcję: Włączenie automatycznego logowania

Wybierz z listy użytkownika, kŧóry ma być automatycznie logowany.

Możesz również włączyć logowanie do systemu z opóźnieniem czasowym – opcja poniżej.

Jeżeli powyższy artykuł nie rozwiązał lub rozwiązał częściowo Twój problem, dodaj swój komentarz opisujący, w którym miejscu napotkałeś trudności.
Mile widziane komentarze z uwagami lub informacjami o rozwiązaniu problemu.
  • Panfillo

    A jak to zrobić w 14.04