avatar

Łukasz Schmidtke

Twórca i redaktor naczelny bloga Ubuntu-pomoc.org. Absolwent Politechniki Poznańskiej na kierunku informatyka (specjalność - Bezpieczeństwo Systemów Informatycznych), programista z wyboru, maratończyk z zamiłowania. Z Ubuntu związany od 2005 roku.

[Ubuntu 12.04] Instalacja PostgreSQL 9.3

postgres-java-logo

Aby zainstalować PostgreSQL w wersji 9.3 w Ubuntu 12.04, otwórz terminal i dodaj repozytorium:

sudo su -c "echo 'deb http://apt.postgresql.org/pub/repos/apt/ precise-pgdg main' > /etc/apt/sources.list.d/pgdg.list"

Dodaj klucz GPG:

wget --quiet -O - https://www.postgresql.org/media/keys/ACCC4CF8.asc | sudo apt-key add -

Zaktualizuj listę pakietów: