Attempting to set the permissions of `/root/.local/share/recently-used.xbel’, but failed: Nie ma takiego pliku ani katalogu

Uwaga: Ten wpis został utworzony ponad rok temu. Informacje w nim zawarte mogą być nieaktualne!

Problem

Podczas edycji plików wymagających praw roota pojawia się komunikat:

(gedit:8598): Gtk-WARNING **: Attempting to store changes into `/root/.local/share/recently-used.xbel', but failed: Utworzenie pliku "/root/.local/share/recently-used.xbel.X41JVV" się nie powiodło: Nie ma takiego pliku ani katalogu

(gedit:8598): Gtk-WARNING **: Attempting to set the permissions of `/root/.local/share/recently-used.xbel', but failed: Nie ma takiego pliku ani katalogu

Mowa tutaj o edycji plików za pomocą gEdit w terminalu.

Rozwiązanie

Rozwiązanie jest proste i polega na utworzeniu brakujących katalogów:

sudo mkdir /root/.local/

Następnie:

sudo mkdir /root/.local/share/
Źródło: ubuntuforums.org
Jeżeli powyższy artykuł nie rozwiązał lub rozwiązał częściowo Twój problem, dodaj swój komentarz opisujący, w którym miejscu napotkałeś trudności.
Mile widziane komentarze z uwagami lub informacjami o rozwiązaniu problemu.
  • Co ciekawe po za wyrzuceniem błędu wszystko działa jak należy.

  • Pingback: News Adding read ACL for uid 1000 failed()

  • Dominik

    Skracając do jednej linijki:

    sudo mkdir -p /root/.local/share/

    Opcja „-p” tworzy całą ścieżkę do ostatniego katalogu włącznie