Asus K52F – skrót klawiaturowy otwierający kalkulator

Uwaga: Ten wpis został utworzony ponad rok temu. Informacje w nim zawarte mogą być nieaktualne!

Aby przywrócić do życia skrót klawiaturowy otwierający kalkulator, otwórz terminal i wydaj polecenie:

sudo gedit /etc/acpi/events/asus-calculator

Następnie umieść poniższy kod:

event=hotkey (ATKD|HOTK) 000000b5
action=/etc/acpi/asus-calculator.sh

Zapisz plik (CTRL+S), zamknij edytor i wydaj polecenie:

sudo gedit /etc/acpi/asus-calculator.sh

W oknie edytora wklej poniższy kod:

#!/bin/sh
# Start calculator on Asus K52 laptops
. /usr/share/acpi-support/power-funcs
getXconsole
gcalctool &


Zapisz plik (CTRL+S), zamknij edytor.
Na koniec:

sudo chmod +x /etc/acpi/asus-calculator.sh
sudo service acpid restart
sudo /etc/init.d/acpi-support restart
Źródło: korecky.org
Jeżeli powyższy artykuł nie rozwiązał lub rozwiązał częściowo Twój problem, dodaj swój komentarz opisujący, w którym miejscu napotkałeś trudności.
Mile widziane komentarze z uwagami lub informacjami o rozwiązaniu problemu.