Asus K52F – dioda LED połączenia bezprzewodowego

Uwaga: Ten wpis został utworzony ponad rok temu. Informacje w nim zawarte mogą być nieaktualne!

Poniższy poradnik pomoże rozwiązać problem z diodą LED informującą o aktywności karty sieciowej.

Jeśli karta jest wyłączona, dioda powinna się nie świecić. Niestety w obecnej sytuacji dioda świeci się niezależnie od stanu karty sieciowej – czas to zmienić!

Otwórz terminal i wydaj polecenie:

sudo gedit /etc/acpi/events/asus-wireless-switch

W oknie edytora wklej poniższy kod:

event=hotkey ATKD 0000005d
action=/etc/acpi/asus-wireless-switch.sh

Zapisz plik (CTRL+S) i zamknij edytor.
Następnie wydaj polecenie:

sudo gedit /etc/acpi/asus-wireless-switch.sh

Umieść poniższy kod:

#!/bin/sh
# Toggle wireless device on Asus K52 laptops
WLANSTATUS=`cat /sys/class/ieee80211/phy0/rfkill*/state`
test -z $WLANSTATUS && exit 1
if [ $WLANSTATUS = 0 ]; then
echo 0 > /sys/devices/platform/asus_laptop/wlan
elif [ $WLANSTATUS = 1 ]; then
echo 1 > /sys/devices/platform/asus_laptop/wlan
fi

Zapisz plik (CTRL+S) i zamknij edytor.
Na koniec:

sudo chmod +x /etc/acpi/asus-wireless-switch.sh
sudo service acpid restart
sudo /etc/init.d/acpi-support restart

Jeśli zmiany nie zostały wprowadzone od razu, spróbuj ponownie uruchomić komputer.

Źródło: korecky.org
Jeżeli powyższy artykuł nie rozwiązał lub rozwiązał częściowo Twój problem, dodaj swój komentarz opisujący, w którym miejscu napotkałeś trudności.
Mile widziane komentarze z uwagami lub informacjami o rozwiązaniu problemu.