Asembler (NASM) – programowanie przy użyciu terminalu

O asemblerze było już wcześniej, więc do rzeczy.

Na początek instalacja pakietu nasm:

sudo apt-get install nasm

Teraz utwórz plik źródłowy, w którym umieścisz kod programu:

gedit plik_zrodlowy.asm

Wprowadź kod i zapisz zmiany. Wydaj polecenie, aby zasemblerować kod:

nasm plik_zrodlowy.asm -f elf -o plik_wynikowy.o

Teraz linkowanie:

ld plik_wynikowy.o -o plik_wykonywalny

Oraz nadanie praw do uruchamiania:

chmod +x plik_wykonywalny

I na sam koniec odpalamy:

./plik_wykonywalny
Jeżeli powyższy artykuł nie rozwiązał lub rozwiązał częściowo Twój problem, dodaj swój komentarz opisujący, w którym miejscu napotkałeś trudności.
Mile widziane komentarze z uwagami lub informacjami o rozwiązaniu problemu.