./armyops-bin: error while loading shared libraries: libstdc++.so.5: cannot open shared object file: No such file or directory

Zaciekawiony natywną wersją America’s Army (niestety nierozwijaną od wersji 2.5) postanowiłem ją pobrać i zainstalować. Wszystko przeszło gładko – chociaż instalacja była dosyć długa – do momentu uruchomienia:

./armyops-bin: error while loading shared libraries: libstdc++.so.5: cannot open shared object file: No such file or directory

Pakiet libstdc++ mam zainstalowany w wersji 6, ale twórcom gry to widocznie nie odpowiada – chcą mieć w wersji 5 i już!
Usunięcie pakietu libstdc++6 pociąga ze sobą mnóstwo zależności, dlatego postanowiłem go nie usuwać, a doinstalować z paczki *.deb libstdc++5

Paczkę możesz pobrać stąd – packages.debian.org/lenny/libstdc++5 – instaluje się ją jak każdą paczkę *.deb.

Po zakończonej instalacji uruchom grę i ciesz się z rozgrywki.

Jeżeli powyższy artykuł nie rozwiązał lub rozwiązał częściowo Twój problem, dodaj swój komentarz opisujący, w którym miejscu napotkałeś trudności.
Mile widziane komentarze z uwagami lub informacjami o rozwiązaniu problemu.