[Apache2] Wyłączenie blokowania nadpisywania globalnych ustawień

Domyślna instalacja Apache2 jest tak skonfigurowana, że blokuje nadpisywanie globalnych ustawień przez pliki .htaccess.

Aby wyłączyć blokadę, otwórz terminal i wydaj polecenie:

sudo gedit /etc/apache2/sites-available/default

Odszukaj takie dwie linijki:

AllowOverride None

i zamień na:

AllowOverride All

Zapisz plik (Ctrl + S) i zrestartuj Apache:

sudo /etc/init.d/apache2 restart

Jeżeli powyższy artykuł nie rozwiązał lub rozwiązał częściowo Twój problem, dodaj swój komentarz opisujący, w którym miejscu napotkałeś trudności.
Mile widziane komentarze z uwagami lub informacjami o rozwiązaniu problemu.