apache2: Could not reliably determine the server’s fully qualified domain name, using 127.0.1.1 for ServerName

apache2: Could not reliably determine the server’s fully qualified domain name, using 127.0.1.1 for ServerName

Komunikat ten może pojawić się podczas próby restartu Apache. Nie zakłóca on poprawnej pracy, ale skoro można go usunąć, to dlaczego tego nie zrobić?
Otwórz terminal i wydaj polecenie:

sudo gedit /etc/apache2/apache2.conf

Na końcu pliku dodaj linijkę:

ServerName localhost

Teraz restart:

sudo /etc/init.d/apache2 restart

i komunikat zniknął.

Jeżeli powyższy artykuł nie rozwiązał lub rozwiązał częściowo Twój problem, dodaj swój komentarz opisujący, w którym miejscu napotkałeś trudności.
Mile widziane komentarze z uwagami lub informacjami o rozwiązaniu problemu.
  • vaverix

    poprawnie – działa, dzięki.