[Apache2] Aktywacja mod_rewrite na serwerze

Na początek upewnij się, że odblokowałeś nadpisywanie globalnych ustawień – opis znajdziesz tutaj: [Apache2] Wyłączenie blokowania nadpisywania globalnych ustawień.

Jeśli wszystko jest w porządku, otwórz terminal i wydaj polecenie aktywujące mod_rewrite:

sudo a2enmod rewrite

Teraz restart serwera:

sudo /etc/init.d/apache2 restart

I wszystko działa jak należy.

Jeżeli powyższy artykuł nie rozwiązał lub rozwiązał częściowo Twój problem, dodaj swój komentarz opisujący, w którym miejscu napotkałeś trudności.
Mile widziane komentarze z uwagami lub informacjami o rozwiązaniu problemu.
  • Michal

    Dziękuje mój mistrzu ;-) Szukałem cały dzień tego :)

  • Maciej

    Bardzo dziękuję!