Apache pobiera pliki PHP zamiast je otwierać

Problem

Przy próbie otworzenia plików znajdujących się na serwerze, następuje ich pobieranie na dysk twardy – zamiast wyświetlenia.

Rozwiązanie

Otwórz terminal i wydaj polecenie:

sudo gedit /etc/apache2/httpd.conf

Umieść w pliku następujący kod:

AddType application/x-httpd-php .php 
AddType application/x-httpd-php .php3 
AddType application/x-httpd-php .php4 
AddType application/x-httpd-php .phtml

Zrestartuj Apache:

sudo /etc/init.d/apache2 restart

Nie pomogło?

Zajrzyj tutaj – Apache pobiera pliki PHP zamiast je otwierać vol. 2.

Źródło: forum.php.pl
Jeżeli powyższy artykuł nie rozwiązał lub rozwiązał częściowo Twój problem, dodaj swój komentarz opisujący, w którym miejscu napotkałeś trudności.
Mile widziane komentarze z uwagami lub informacjami o rozwiązaniu problemu.
 • W moim przypadku to niestety nie pomogło…

 • darmon

  Apache ściąga pliki PHP zamiast je wykonać
  Otworzyć plik php5.conf

  sudo gedit /etc/apache2/mods-avaible/php5.conf

  a następnie trzeba za komentować wiersze

  #
  #
  # php_admin_value engine Off
  #
  #

  Restart Apach2 i powinno być już dobrze :)

  zrodlo: http://mypchelp.pl/index.php/ubuntu/instalacja-apache2-php-myql-postgresql/

 • darmon

  aktywnienie w Apache2 katalogu użytkownika

  sudo a2enmod userdir

  restart serwera Apache2 i testujemy

  sudo /etc/init.d/apache2 restart