Apache pobiera pliki PHP zamiast je otwierać vol. 2

Na ten temat pisałem już w maju 2011 we wpisie Apache pobiera pliki PHP zamiast je otwierać. Przedstawione tam rozwiązanie jest poprawne, jednak nie zawsze pomaga.

Apache pobiera pliki PHP zamiast je otwierać

Sprawdź, czy w systemie zainstalowany jest pakiet libapache2-mod-php5:

sudo apt-get install libapache2-mod-php5

Jeśli nie, zainstaluj go i sprawdź czy pliki php są nadal pobierane. Jeśli tak, otwórz plik /etc/apache2/mods-enabled/php5.conf:

sudo gedit /etc/apache2/mods-enabled/php5.conf

Odszukaj fragment:

<IfModule mod_userdir.c>
    <Directory /home/*/public_html>
      php_admin_value engine Off
    </Directory>
  </IfModule>

I wykomentuj linię php_admin_value engine Off:

<IfModule mod_userdir.c>
    <Directory /home/*/public_html>
      #php_admin_value engine Off
    </Directory>
  </IfModule>

Na koniec zrestartuj Apache:

/etc/init.d/apache2 restart
Jeżeli powyższy artykuł nie rozwiązał lub rozwiązał częściowo Twój problem, dodaj swój komentarz opisujący, w którym miejscu napotkałeś trudności.
Mile widziane komentarze z uwagami lub informacjami o rozwiązaniu problemu.
 • suore

  Nikt normalny nie używa apache mod…. chyba że ktoś chce pozarzynać serwer….

  • blispx

   Jak już to mod_fastcgi + php-fpm lub jak kto woli „czyste” fcgid ;P

   • suore

    jak wiadomo z samej nazwy php-fpm zawiera menager, i wiadomo że potrzbne jest fastcgi

    osobiście też polecam ngix (ew. lighttpd)