Amarok 2 – instalacja

Uwaga: Ten wpis został utworzony ponad rok temu. Informacje w nim zawarte mogą być nieaktualne!

Aby zainstalować program Amarok 2 wyedytuj plik /etc/apt/sources.list:

sudo gedit /etc/apt/sources.list

I dodaj wpis:

deb http://ppa.launchpad.net/project-neon/ubuntu hardy main

Następnie wydaj polecenie:

sudo apt-get update

A potem:

sudo apt-get install amarok-nightly
Jeżeli powyższy artykuł nie rozwiązał lub rozwiązał częściowo Twój problem, dodaj swój komentarz opisujący, w którym miejscu napotkałeś trudności.
Mile widziane komentarze z uwagami lub informacjami o rozwiązaniu problemu.