Aliasy

Uwaga: Ten wpis został utworzony ponad rok temu. Informacje w nim zawarte mogą być nieaktualne!

Aliasy to krótkie polecenia wydawane w terminalu, które zastępują znacznie dłuższe, np. zamiast wydawać polecenie cd home/user/Pulpit/pliki wystarczy wpisać np. pliki lub inną nazwę jaką tylko sobie wymyślisz.

Mechanizm dodawania aliasów jest prosty i opiera się na edycji dwóch plików.

1. Otwórz terminal (Aplikacje > Akcesoria > Terminal) i wyedytuj plik:

gedit ~/.bash_aliases

2. Wklej do niego następujący fragment kodu:

alias nazwa='polecenie'

który musisz jeszcze odpowiednio uzupełnić np. chcesz, aby poleceniem update wykonać update systemu (czyli zastąpić komendę sudo apt-get update). Taki wpis będzie wyglądał następująco:

alias update='sudo apt-get update'

Analogicznie można postąpić z każdą komendą.

3. Zapisz plik.

4. Teraz kolej na edycję drugiego pliku. W terminalu wydaj polecenie:

gedit ~/.bashrc

(gdzie user to nazwa Twojego konta)

5. Odszukaj fragment:

#if [ -f ~/.bash_aliases ]; then
#  . ~/.bash_aliases
#fi/home/user/.bashrc

i usuń z niego wszystkie #. Gotowy fragment powinien wyglądać podobnie do tego:

if [ -f ~/.bash_aliases ]; then
. ~/.bash_aliases
fi/home/user/.bashrc

6. Zapisz plik i po ponownym uruchomieniu terminala możesz cieszyć się z wprowadzonych zmian.

Jeżeli powyższy artykuł nie rozwiązał lub rozwiązał częściowo Twój problem, dodaj swój komentarz opisujący, w którym miejscu napotkałeś trudności.
Mile widziane komentarze z uwagami lub informacjami o rozwiązaniu problemu.
 • saltcushy

  Omg mi coś nie działa, wyskakuję „bash: /home/ubu/.bashrc: line 100: błąd składni: nieoczekiwany koniec pliku”, oraz niema lini: #fi/home/user(ubu)/.bashrc.

 • Szmitas

  Wklej zawartość 100 linijki pliku ~/.bashrc – poszukam błędu.

 • saltcushy

  Daję kilka linijek więcej byś mógł się zorientować w którym to jest momencie

  fi(to ta setna)

 • saltcushy
  if [ -f /etc/bash_completion ] && ! shopt -oq posix; then
    . /etc/bash_completion
  fi
 • Niepewniak

  witam, mam pytanie.

  Jeżeli chcę dodać alias o nazwie yupdate, który spełnia funkcje dwóch komend, np. apt-get update -y i apt-get upgrade -y, to czy sposób, w jaki definiuję ten alias ma jakieś znaczenie? Z moich testów wynika, że alias działa poprawnie, ale chciałem się upewnić:

  1. alias yupdate=’apt-get update -y; apt-get upgrade -y;’

  2. alias yupdate=’apt-get update -y && apt-get upgrade -y’

  W pierwszym przypadku wyburaczył mi się dpkg, ale po wpisaniu komendy ‚dpkg –configure -a’ problem zniknął, także nie jestem w stanie stwierdzić, czy to była przyczyna błędnie zdefiniowanego aliasu, czy też problem w istocie tkwił w dpkg.

  Pozdrawiam

  • W prezentowanym przez Ciebie przykładzie dwóch aliasów jest różnica. Pierwszy wykona oba polecenia niezależnie od pierwszego. W drugim przypadku, drugie polecenie wykona się tylko wtedy, gdy pierwsze zwróci status 0, czyli wykona się poprawnie.