Aktywacja IP forwarding (przekazywania pakietów IP)

Uwaga: Ten wpis został utworzony ponad rok temu. Informacje w nim zawarte mogą być nieaktualne!

Domyślnie, w nowszych dystrybucjach Linuksa, przekazywanie pakietów IP (IP forwarding) jest wyłączone, ponieważ w zdecydowanej większości przypadków nie jest ono przeciętnemu użytkownikowi potrzebne.

Sprawdź, czy IP forwarding jest włączone

Otwórz terminal i wydaj polecenie:

sysctl net.ipv4.ip_forward

Efekt:

net.ipv4.ip_forward = 0

Alternatywnie:

cat /proc/sys/net/ipv4/ip_forward

Efekt:

0
 • 0 – wyłączone,
 • 1 – włączone,

Aktywacja IP forwarding

Warto dodać, że poniższe komendy włączają IP forwarding tymczasowo i są sobie równoważne:

 1. Ustawienie parametru net.ipv4.ip_forward za pomocą sysctl:
  sysctl -w net.ipv4.ip_forward=1
 2. Nadpisanie pliku /proc/sys/net/ipv4/ip_forward wartością 1:
  echo 1 > /proc/sys/net/ipv4/ip_forward

Trwała aktywacja IP forwarding

Otwórz plik /etc/sysctl.conf:

sudo gedit /etc/sysctl.conf

Dodaj do niego linię:

net.ipv4.ip_forward = 1

Zapisz plik Ctrl + S i zamknij okno edytora. Na koniec zaktualizuj ustawienia sysctl w oparciu o plik konfiguracyjny:

sysctl -p /etc/sysctl.conf
Jeżeli powyższy artykuł nie rozwiązał lub rozwiązał częściowo Twój problem, dodaj swój komentarz opisujący, w którym miejscu napotkałeś trudności.
Mile widziane komentarze z uwagami lub informacjami o rozwiązaniu problemu.
 • MX

  U mnie wywala błąd

  error: permission denied on key ‚net.ipv4.ip_forward’