Aktuazliacja dystrybucji w terminalu

Uwaga: Ten wpis został utworzony ponad rok temu. Informacje w nim zawarte mogą być nieaktualne!

Aby zaktualizować nasz system do najnowszej wersji, np. z 8.04 > 8.10, wystarczy, że otworzysz terminal i wydasz trzy magiczne polecenia:

sudo apt-get update
sudo apt-get upgrade
sudo apt-get dist-upgrade

Po rozpoczęciu aktualizacji, zalecane jest, aby nie pracować na komputerze, pozostawić go w spokoju i odczekać do zakończenia pobierania plików.

Jeżeli powyższy artykuł nie rozwiązał lub rozwiązał częściowo Twój problem, dodaj swój komentarz opisujący, w którym miejscu napotkałeś trudności.
Mile widziane komentarze z uwagami lub informacjami o rozwiązaniu problemu.
 • Ubuntu.solution

  ubuntu@ubuntu-530U3C-530U4C-532U3C:~$ apt-get dist-upgrade
  E: Nie udało się otworzyć pliku blokady /var/lib/dpkg/lock – open (13: Brak dostępu)
  E: Nie udało się zablokować katalogu administracyjnego (/var/lib/dpkg/), czy użyto uprawnień administratora?
  ubuntu@ubuntu-530U3C-530U4C-532U3C:~$ ^C
  ubuntu@ubuntu-530U3C-530U4C-532U3C:~$