Aktualizacja Ubuntu do wersji 10.04 BETA

Uwaga: Ten wpis został utworzony ponad rok temu. Informacje w nim zawarte mogą być nieaktualne!

Aby zaktualizować swój system do wersji 10.04 BETA, otwórz terminal i wydaj polecenie:

update-manager -d

Pojawi Ci się informacja o dostępnym nowym wydaniu Ubuntu. Kliknij Aktualizuj, aby rozpocząć proces.

Jeżeli powyższy artykuł nie rozwiązał lub rozwiązał częściowo Twój problem, dodaj swój komentarz opisujący, w którym miejscu napotkałeś trudności.
Mile widziane komentarze z uwagami lub informacjami o rozwiązaniu problemu.