Aktualizacja systemu z wersji 8.04 do 8.10

Uwaga: Ten wpis został utworzony ponad rok temu. Informacje w nim zawarte mogą być nieaktualne!

Postanowiłem zrobić sobie wcześniejszy prezent świąteczny i zaktualizowałem system z wersji 8.04 do 8.10. Liczyłem, że dwa miesiące od oficjalnego wydania wystarczą na poprawienie najważniejszych błędów.

Domyślnie system zaprogramowany jest tak, aby powiadamiał użytkownika o nowych dystrybucjach jedynie długoterminowych – był tak w przypadku 8.04. Intrepid Ibex nie jest wersją LTS (ang. Long Time Support – wsparcie długoterminowe), dlatego trzeba „zmusić” system, aby zaproponował upgrade dystrybucji.

1. Z menu System wybierz Administracja a następnie Źródła oprogramowania.

2. W karcie Aktualizacje z pola Wyświetlanie nowych wydań dystrybucji wybierz Normalne wydania.

3. Z menu System wybierz Administracja a następnie Menedżer aktualizacji. U góry powinna pojawić się informacja o możliwości aktualizacji dystrybucji do wersji 8.10 Intrepid Ibex. Zamknij wszystkie zbędne aplikacje i pozwól instalatorowi pracować.

W moim przypadku cały proces (ściąganie plików + instalacja + czyszczenie) trwał około 4 godzin. Po zainstalowaniu system wygląda dobrze, jednak działa dosyć wolno… Napotkałem problem ze sterownikami do karty graficznej, jednak udało mi się go rozwiązać. Efekty pulpitu też nie do końca działają – animacje na których mi zależy po prostu nie reagują na zmiany… Czeka mnie sporo pracy :)

UWAGA! Po zakończonej instalacji nie zapomnij uaktualnić repozytoriów.

Jeżeli powyższy artykuł nie rozwiązał lub rozwiązał częściowo Twój problem, dodaj swój komentarz opisujący, w którym miejscu napotkałeś trudności.
Mile widziane komentarze z uwagami lub informacjami o rozwiązaniu problemu.
  • marvin_martian

    U mnie też 8.10 działał dosyć wolno. Po miesiącu walki wróciłem do 8.04