Adding read ACL for uid 1000 failed

Uwaga: Ten wpis został utworzony ponad rok temu. Informacje w nim zawarte mogą być nieaktualne!

Opis problemu

Podczas próby zamontowania partycji w Ubuntu 12.10 Quantal Quetzal pojawia się komunikat:

Adding read ACL for uid 1000 to '/media/Twoja nazwa użytkownika' failed

Rozwiązanie

Prawdopodobnie problem dotyczy wyłącznie systemu, który był aktualizowany z poprzedniej wersji. W Ubuntu 12.10 Quantal Quetzal partycje domyślnie montowane są do katalogu /media/Twoja nazwa użytkownika, który… w przypadku aktualizacji 12.04 → 12.10 nie został utworzony lub nie może zostać utworzony.
Rozwiązanie jest proste:

sudo mkdir /media/Twoja nazwa użytkownika
Jeżeli powyższy artykuł nie rozwiązał lub rozwiązał częściowo Twój problem, dodaj swój komentarz opisujący, w którym miejscu napotkałeś trudności.
Mile widziane komentarze z uwagami lub informacjami o rozwiązaniu problemu.