Accessibility: failed to find module ‚libgail-gnome’ which is needed to make this application accessible

Uwaga: Ten wpis został utworzony ponad rok temu. Informacje w nim zawarte mogą być nieaktualne!

Jest to błąd, który znajdziesz w logu .xsession-errors.

Informuje Cię on o braku modułu, który potrzebny jest do działania aplikacji – nazwa aplikacji pokazana jest na samym początku komunikatu.

Nie tracąc dużo czasu, otwórz terminal i wydaj polecenie:

sudo apt-get install libgail-gnome-module

które zainstaluje potrzebny moduł.

Zrestartuj X’y i sprawdź czy .xsession-errors nadal generuje ten błąd. Jeśli nie, wszystko się powiodło.

Jeżeli powyższy artykuł nie rozwiązał lub rozwiązał częściowo Twój problem, dodaj swój komentarz opisujący, w którym miejscu napotkałeś trudności.
Mile widziane komentarze z uwagami lub informacjami o rozwiązaniu problemu.