Repozytoria dla Ubuntu 12.10 Quantal Quetzal

Aby w pełni cieszyć się zasobami systemu należy plik /etc/apt/sources.list wypełnić odpowiednimi wpisami. Aby to zrobić otwórz konsolę i wydaj następujące polecenie:

Dla Unity:

sudo gedit /etc/apt/sources.list

Dla KDE:

sudo kate /etc/apt/sources.list

Lub dla bezpośredniej edycji w konsoli:

sudo nano /etc/apt/sources.list

Teraz zaznacz wszystkie znajdujące się tam wpisy (CTRL+A), usuń je (CTRL+X lub Backspace) i wklej te, zawarte poniżej.

Wpisy podstawowe

# Ubuntu - podstawowe repozytoria
deb http://pl.archive.ubuntu.com/ubuntu/ quantal main restricted universe multiverse
deb-src http://pl.archive.ubuntu.com/ubuntu/ quantal main restricted universe multiverse
deb http://pl.archive.ubuntu.com/ubuntu/ quantal-updates main restricted universe multiverse
deb-src http://pl.archive.ubuntu.com/ubuntu/ quantal-updates main restricted universe multiverse
deb http://security.ubuntu.com/ubuntu quantal-security main restricted universe multiverse
deb-src http://security.ubuntu.com/ubuntu quantal-security main restricted universe multiverse
deb http://extras.ubuntu.com/ubuntu quantal main
deb-src http://extras.ubuntu.com/ubuntu quantal main
deb http://pl.archive.ubuntu.com/ubuntu/ quantal-backports main restricted universe multiverse
deb-src http://pl.archive.ubuntu.com/ubuntu/ quantal-backports main restricted universe multiverse

Brak pulpitu po instalacji Ubuntu 12.10 Quantal Quetzal

Jest to wpis nadesłany do nas przez jednego z Czytelników – Lioheart, serdecznie dziękujemy!

Błąd z brakiem pulpitu występuje, gdy ma się zainstalowane sterowniki własnościowe lub gdy już je się zainstalowało.
Jeśli jeszcze nie masz zainstalowanych sterowników, doinstaluj brakujące pakiety:

sudo apt-get install linux-source
sudo apt-get install linux-headers-3.5.0-17-generic

Jeśli jednak zainstalowałeś sterowniki własnościowe, nic straconego. Po prostu po zalogowaniu wciśnij CTRL + Alt + T, a następnie:

sudo apt-get install linux-source
sudo apt-get install linux-headers-3.5.0-17-generic
sudo apt-get remove nvidia-current (lub nvidia-current-updates lub nvidia-experimental-304 lub pakiet amd)
sudo apt-get install nvidia-current-updates

Aby zrestartować komputer, użyj:

sudo reboot

Instalacja i nałożenie ograniczeń na Skype 4.1 w Ubuntu

Wydano Skype 4.1 na Linuxa. Nowa wersja ma dość krótką listę nowych funkcji, która jest dostępna tutaj.

Instalacja

Jeżeli masz zainstalowaną poprzednią wersję Skype najpierw ją odinstaluj tym poleceniem:

sudo apt-get remove skype skype-bin

Następnie pobierz i zainstaluj najnowszą wersję skype:

wget http://download.skype.com/linux/skype-ubuntu-precise_4.1.0.20-1_i386.deb
sudo dpkg -i skype-ubuntu-precise_4.1.0.20-1_i386.deb

Jeżeli masz 64-bitowy system dodatkowo zainstaluj brakujące zależności tym poleceniem:

[Nautilus 3.6] Dodanie opcji „Utwórz pusty plik” do menu kontekstowego

Nautilus 3.6, który miał znajdować się w Ubuntu 12.10, został uszczuplony o wiele funkcji m.in o pozycję „Utwórz pusty plik” znajdującą się w menu kontekstowym prawego przycisku myszy.

Aby dodać brakującą funkcję, należy stworzyć skrypt. Na początek utwórz katalog, w którym znajdie się skrypt:

mkdir -p ~/.local/share/nautilus-python/extensions

Dodaj sam plik:

gedit ~/.local/share/nautilus-python/extensions/nautilus-acme.py

W oknie edytora poniższy kod:

from os.path import join
from gi.repository import GObject, Nautilus

class Acme(GObject.GObject, Nautilus.MenuProvider):
  def __init__(self):
    pass

  def new_empty_file(self, menu, folder):
    with open(join(folder.get_uri().replace("file://", ""), "new_file"), 'w') as f:
      f.write('')
    return

  def get_background_items(self, window, current_folder):
    AcmeMenuItem = Nautilus.MenuItem(
      name="Acme::NewEmptyFile",
      label="New empty file",
      tip="New empty file"
    )

    AcmeMenuItem.connect('activate', self.new_empty_file, current_folder)

    return [AcmeMenuItem]

To run HIDPoint on a 64 bit OS, you first need to install 32 bit libraries

Podczas próby uruchomienia aplikacji HIDPoint w 64-bitowym systemie Ubuntu, wymagane są 32-bitowe biblioteki, co sygnalizowane jest komunikatem:

To run HIDPoint on a 64 bit OS, you first need to install 32 bit libraries

Autorzy aplikacji na swojej stronie sugerują instalację pakietu ia32-libs:

sudo apt-get install ia32-libs

Jednak w trakcie instalacji nie jest tworzone właściwe dowiązanie do bibliotek, co można rozwiązać dwoma poleceniami:

cd /usr/lib/i386-linux-gnu/
sudo ln -s /lib/i386-linux-gnu/libpng12.so.0 libpng.so.3