[Ubuntu 12.10] Domyślna zawartość pliku /etc/apt/sources.list

Poniżej umieszczam domyślne repozytoria dla Ubuntu 12.10 Quantal Quetzal – zapewne komuś się przyda:

#deb cdrom:[Ubuntu 12.10 _Quantal Quetzal_ - Release i386 (20121017.2)]/ quantal main restricted

# See http://help.ubuntu.com/community/UpgradeNotes for how to upgrade to
# newer versions of the distribution.
deb http://pl.archive.ubuntu.com/ubuntu/ quantal main restricted
deb-src http://pl.archive.ubuntu.com/ubuntu/ quantal main restricted

## Major bug fix updates produced after the final release of the
## distribution.
deb http://pl.archive.ubuntu.com/ubuntu/ quantal-updates main restricted
deb-src http://pl.archive.ubuntu.com/ubuntu/ quantal-updates main restricted

## N.B. software from this repository is ENTIRELY UNSUPPORTED by the Ubuntu
## team. Also, please note that software in universe WILL NOT receive any
## review or updates from the Ubuntu security team.
deb http://pl.archive.ubuntu.com/ubuntu/ quantal universe
deb-src http://pl.archive.ubuntu.com/ubuntu/ quantal universe
deb http://pl.archive.ubuntu.com/ubuntu/ quantal-updates universe
deb-src http://pl.archive.ubuntu.com/ubuntu/ quantal-updates universe

## N.B. software from this repository is ENTIRELY UNSUPPORTED by the Ubuntu 
## team, and may not be under a free licence. Please satisfy yourself as to 
## your rights to use the software. Also, please note that software in 
## multiverse WILL NOT receive any review or updates from the Ubuntu
## security team.
deb http://pl.archive.ubuntu.com/ubuntu/ quantal multiverse
deb-src http://pl.archive.ubuntu.com/ubuntu/ quantal multiverse
deb http://pl.archive.ubuntu.com/ubuntu/ quantal-updates multiverse
deb-src http://pl.archive.ubuntu.com/ubuntu/ quantal-updates multiverse

## N.B. software from this repository may not have been tested as
## extensively as that contained in the main release, although it includes
## newer versions of some applications which may provide useful features.
## Also, please note that software in backports WILL NOT receive any review
## or updates from the Ubuntu security team.
deb http://pl.archive.ubuntu.com/ubuntu/ quantal-backports main restricted universe multiverse
deb-src http://pl.archive.ubuntu.com/ubuntu/ quantal-backports main restricted universe multiverse

[Ubuntu 12.10] Reset Unity – przywrócenie domyślnych ustawień

Wraz z jedną z aktualizacji Unity zniknęło polecenie służące do przywracania domyślnych ustawień:

unity --reset

Teraz należy radzić sobie w inny sposób, na początek zainstaluj pakiet dconf-tools:

sudo apt-get install dconf-tools

Domyślne ustawienia przywrócisz poleceniem:

dconf reset -f /org/compiz/

Możesz teraz ponownie uruchomić komputer, bądź wydać polecenie:

setsid unity

Koniec wsparcia dla Ubuntu 11.04 Natty Narwhal

W dniu dzisiejszym mija dokładnie 18 miesięcy od wydania Ubuntu 11.04 Natty Narwhal. Zgodnie z założeniami twórców, jest to okres, po upływie którego kończy się wsparcie techniczne dla systemów nie będących LTS (Long Term Support).

Ubuntu 11.04 Natty Narwhal było pierwszym wydaniem, w którym domyślnie zainstalowano powłokę Unity, budzącą po dziś dzień wiele kontrowersji.

[Kubuntu 12.10] Fontconfig warning: „/etc/fonts/conf.d/50-user.conf”, line 9: reading configurations from ~/.fonts.conf is deprecated.

Po zainstalowaniu Kubuntu 12.10 (problem może występować również na innych odmianach), w konsoli ciągle wyświetlał mi się komunikat:

Fontconfig warning: "/etc/fonts/conf.d/50-user.conf", line 9: reading configurations from ~/.fonts.conf is deprecated.

Jest to tylko ostrzeżenie, a jednak denerwuje. Aby pozbyć się komunikatu wykonaj następujące polecenia:

mkdir -p ~/.config/fontconfig/

Adding read ACL for uid 1000 failed

Opis problemu

Podczas próby zamontowania partycji w Ubuntu 12.10 Quantal Quetzal pojawia się komunikat:

Adding read ACL for uid 1000 to '/media/Twoja nazwa użytkownika' failed

Rozwiązanie

Prawdopodobnie problem dotyczy wyłącznie systemu, który był aktualizowany z poprzedniej wersji. W Ubuntu 12.10 Quantal Quetzal partycje domyślnie montowane są do katalogu /media/Twoja nazwa użytkownika, który… w przypadku aktualizacji 12.04 → 12.10 nie został utworzony lub nie może zostać utworzony.
Rozwiązanie jest proste:

sudo mkdir /media/Twoja nazwa użytkownika