[Ubuntu 12.04] Integracja LibreOffice z globalnym menu oraz HUD

Tak jak w poprzednim wydaniu, LibreOffice nie korzysta z globalnego menu w Ubuntu 12.04 LTS Precise Pangolin. Instalacja pakietu lo-menubar umożliwi integrację z panelem górnym i nie tylko – umożliwi obsługę LO z poziomu menu HUD.

Otwórz terminal i wydaj polecenie:

sudo apt-get install lo-menubar
[Ubuntu 12.04] Integracja LibreOffice z globalnym menu oraz HUD

Efekt końcowy

[Ubuntu 12.04] This kernel requires the following features not present on the CPU: pae Unable to boot – please use a kernel appropriate for your CPU.

Komunikat, który możesz ujrzeć podczas próby instalacji Ubuntu 12.04 LTS Precise Pangolin:

This kernel requires the following features not present on the CPU:
pae
Unable to boot - please use a kernel appropriate for your CPU.

PAE jest rozszerzeniem umożliwiającym 32-bitowym procesorom dostęp do pamięci RAM o rozmiarze większym niż 4 gigabajty. Moduł ten jest domyślnie dostępny w jądrze Ubuntu 12.04 LTS – wcześniej tego nie było. Powyższy komunikat informuje o tym, że procesor Twojego komputera nie jest w stanie obsłużyć PAE i należy zdecydować się na inne jądro.

Rozwiązaniem (obejściem) tego problemu jest instalacja systemu z jądrem, w którym PAE nie ma. Obraz ISO możesz pobrać stąd http://people.canonical.com/~diwic/12.04-nonpae/.

Drugi sposób polega na ściągnięciu obrazu ISO Xubuntu bądź Lubuntu, których jądra nie posiadają domyślnie tego rozszerzenia, a następnie instalacja pakietu ubuntu-desktop, aby móc korzystać z Unity.

[Ubuntu 12.04] Wyłączenie globalnego menu

Globalne menu pozwala na integrację wszystkich belek aplikacji na panelu górnym.

[Ubuntu 12.04] Wyłącznie globalnego menu

Globalne menu w Ubuntu 12.04 LTS Precise Pangolin


Jeśli chcesz trwale pozbyć się menu globalnego, wystarczy usunąć z systemu pakiety za nie odpowiedzialne:

sudo apt-get remove appmenu-gtk appmenu-gtk3 appmenu-qt

Po zakończonej dezinstalacji zaloguj się ponownie do systemu.

[Ubuntu 12.04] Wyłącznie globalnego menu

Menu na właściwym miejscu


Jeśli chcesz skorzystać ze sposobu mniej brutalnego, możesz użyć jednej z aplikacji, które służą do konfiguracji powłoki Unity np. UnsettingsUnsettings – nietypowy konfigurator Unity.
Ponowna instalacja przywróci menu:

sudo apt-get install appmenu-gtk appmenu-gtk3 appmenu-qt

Repozytoria dla Ubuntu 12.04 LTS Precise Pangolin

Aby w pełni cieszyć się zasobami systemu należy plik /etc/apt/sources.list wypełnić odpowiednimi wpisami. Aby to zrobić otwórz konsolę i wydaj następujące polecenie:

Dla Gnome/Unity:

sudo gedit /etc/apt/sources.list

Dla KDE:

sudo kate /etc/apt/sources.list

Lub dla bezpośredniej edycji w konsoli:

sudo nano /etc/apt/sources.list

Teraz zaznacz wszystkie znajdujące się tam wpisy (CTRL+A), usuń je (CTRL+X lub Backspace) i wklej te, zawarte poniżej.

Wpisy podstawowe

# Ubuntu - podstawowe repozytoria
deb http://pl.archive.ubuntu.com/ubuntu/ precise main restricted universe multiverse
deb-src http://pl.archive.ubuntu.com/ubuntu/ precise main restricted universe multiverse
deb http://pl.archive.ubuntu.com/ubuntu/ precise-updates main restricted universe multiverse
deb-src http://pl.archive.ubuntu.com/ubuntu/ precise-updates main restricted universe multiverse
deb http://security.ubuntu.com/ubuntu precise-security main restricted universe multiverse
deb-src http://security.ubuntu.com/ubuntu precise-security main restricted universe multiverse
deb http://extras.ubuntu.com/ubuntu precise main
deb-src http://extras.ubuntu.com/ubuntu precise main
deb http://pl.archive.ubuntu.com/ubuntu/ precise-backports main restricted universe multiverse
deb-src http://pl.archive.ubuntu.com/ubuntu/ precise-backports main restricted universe multiverse

Aktualizacja Ubuntu 11.10 Oneiric Ocelot do Ubuntu 12.04 LTS Precise Pangolin

Ze strony download.ubuntu.com, która przy okazji nowego wydania Ubuntu została nieco zmodernizowana, można pobrać Ubuntu 12.04 LTS Precise Pangolin. Wszyscy posiadacze Ubuntu 11.10 Oneiric Ocelot mają możliwość aktualizacji systemu z poziomu Menedżera aktualizacji. Jeśli podczas pracy nie napotkałeś informacji zachęcającej do aktualizacji, takiej jak ta:

Aktualizacja Ubuntu 11.10 Oneiric Ocelot do Ubuntu 12.04 LTS Precise Pangolin

Nowa wersja Ubuntu jest dostępna. Dokonać aktualizacji?