GShutdown oraz QShutdown – planowanie czasu wyłączenia, ponownego uruchomienia, wstrzymania i hibernacji

GStutdown oraz QShutdown to dwie aplikacje, które służą do zarządzania czasem dla:

 • wyłączenia,
 • ponownego uruchomienia,
 • wylogowania (tylko GShutdown)
 • wstrzymania (tylko QShutdown),
 • hibernacji (tylko QShutdown).

Aplikacje są graficznym odpowiednikiem narzędzia shutdown, które ze względu na obsługę w terminalu, może okazać się niewygodne/trudne.

GShutdown oraz QShutdown - planowanie czasu wyłączenia, ponownego uruchomienia, wstrzymania i hibernacji

GShutdown (z lewej) oraz QShutdown (z prawej)


Zanim zdecydujesz się na wybór jednej z aplikacji (bo instalacja obu wydaje się niepotrzebna), przeczytaj o podobieństwach i różnicach.

Podobieństwa

Obie aplikacje umożliwiają wyłączenie/ponowne uruchomienie komputera:

 • o podanej godzinie,
 • po upływie ustalonej liczbie godzin lub/i minut,
 • natychmiast.

Dla ustalenia odległej daty możemy skorzystać z wbudowanego kalendarza.

[Unity] Usunięcie przełącznika obszarów roboczych z panelu bocznego

Ikonę przełącznika obszarów roboczych przedstawiam po prawej stronie. Znajduje się ona w panelu bocznym Unity, Niestety dostępne aplikacje konfigurujące system nie są w stanie jej wyłączyć.

Sam nie używam tej funkcji z dwóch powodów:

 • rzadko używam więcej niż jednego obszaru roboczego,
 • jeśli już używam więcej niż jednego obszaru roboczego, do przełączania się między nimi używam skrótów klawiszowych Ctrl + Alt + Strzałki.

Usunięcie przełącznika obszarów roboczych

Sam proces usuwania nie jest trudny, ale dosyć długi:

[Ubuntu 11.10] Instalacja Ubuntu Tweak w wersji 0.6

Jest już najnowsza wersja Ubuntu Tweak oznaczona numerem 0.6.

Co nowego w niej znajdziemy?

 • Zupełnie nowy interfejs – bardziej przejrzysty i łatwy w obsłudze,
 • Wsparcie dla Ubuntu 11.10 Oneiric Ocelot i pełna integracja z Unity,
 • Dodano obsługę aplikacji Janitor, która służy do oczyszczania systemu,
 • Możliwość podglądu działania funkcji.

Instalacja

 1. Dodaj repozytorium
  sudo add-apt-repository ppa:tualatrix/ppa
 2. Zaktualizuj listę pakietów: