Moc zaklęta w terminalu cz. 8

W ósmym artykule z serii „Moc zaklęta w terminalu” przedstawię kilka znalezionych w sieci skrótów, które przyspieszają pracę z terminalem. Oto one:

  • !! – powtórzenie ostatniego polecenia
  • !foo – powtórzenie polecenia zaczynającego się od ‘foo…’ (np. !ps, !mysqladmin)
  • Ctrl-a – skocz na początek linii
  • Ctrl-e – skocz na koniec linii
  • Ctrl-l – wyczyść ekran
  • Ctrl-r – wyszukaj polecenie w historii (szukanie wstecz). Jeżeli chcemy edytować polecenie – wciskamy strzałkę w prawo
  • Alt-? – podpowiedzi uzupełnienia komend

Sbackup – proste tworzenie kopii bezpieczeństwa

Czasami zdarza się, że Ubuntu przestanie działać np.: po aktualizacji, lub padnie nam dysk. Wiąże się to często z ponowną instalacją całego systemu wraz z aplikacjami z których korzystamy. Z pomocą może nam przyjść program Sbackup. Aplikacja pozwala na szybkie tworzenie kopii bezpieczeństwa oraz przywrócenie ustawień systemu, utraconych plików do odpowiednich miejsc w razie awarii. Program pozwala nam na tworzenie kopii automatycznie w określonym czasie oraz przywracanie kopii z określonego dnia.
Sbackup instalujemy wpisując w terminalu:

sudo apt-get install sbackup

Po instalacji w narzędziach systemowych znajdziemy „simple sbackup-configuration”„.

Sbackup - proste tworzenie kopii bezpieczeństwa

Główne okno aplikacji

Możemy tutaj określić tu takie parametry jak:
– kiedy ma być wykonana pełna kopia (np: co 7 dni)
– rodzaj kompresji (np: gzip)
– określić katalogi i pliki których kopia ma być wykonywana (np: folder domowy/filmy)
– wybrać lokalizacje kopii bezpieczeństwa (np: dysk zewnętrzny)
– ustawić automaty backup (np: codziennie lub co godzinę)
– ustalenie co ile dni mają być usuwane stare kopie bezpieczeństwa
– informacje o raportach
Po określeniu wszystkich parametrów klikamy na Save Configuration, a następnie na Make backup now.
Powstała kopia posiada w nazwie data utworzenia, czas utworzenia oraz nazwę localhosta.

Bash: powrót do poprzedniej lokalizacji w terminalu

Operując na plikach/katalogach w terminalu, często zmieniamy swoje położenie. Czasami katalogi, w których pracujemy mogą być na zupełnie innych ścieżkach i przejście po nich może zająć sporo czasu. Prostym rozwiązaniem na szybkie manewrowanie pomiędzy ścieżkami jest polecenie:

cd -

Przykład:

szmitas@szmitas-ubuntu:/etc$ cd /home/szmitas/Pulpit/pliki/
szmitas@szmitas-ubuntu:~/Pulpit/pliki$ cd /
szmitas@szmitas-ubuntu:/$ cd -
/home/szmitas/Pulpit/pliki
szmitas@szmitas-ubuntu:~/Pulpit/pliki$ cd -
/
szmitas@szmitas-ubuntu:/$ cd -
/home/szmitas/Pulpit/pliki

Automatyczne poprawianie źle wprowadzonych ścieżek w poleceniu cd

Często zdarza się popełnić małą literówkę podczas przemieszczania się między katalogami:

szmitas@szmitas-ubuntu:~$ cd /ect
bash: cd: /ect: No such file or directory

W takich sytuacjach należało ponownie podać ścieżkę do katalogu – poprawną ścieżkę. Ale te czasy już się skończyły.
Otwórz terminal i wydaj polecenie:

gedit .bashrc

I dopisz do pliku linijkę:

shopt -s cdspell

Zamknij wszystkie okna terminala i otwórz go ponownie. Rezultat: