Conky jako monitor aktualizacji

Conky może również informować nas o dostępnych aktualizacjach, wyświetlając nazwy pakietów w oknie programu. Oto krótki poradnik:

1. Otwórz terminal (Aplikacje > Akcesoria > Terminal) i wydaj polecenie:

sudo gedit /etc/init.d/UPGRADE.MONITOR

2. W oknie, które Ci się pojawi wklej poniższy kod:

#!/bin/bash
apt-get update
sh -c "apt-get dist-upgrade -s | grep Inst | cut -c 6- > /var/log/upgrades.log"

Zapisz plik (CTRL+S) i zamknij edytor.

3. Teraz, nadaj mu uprawnienia do uruchamiania:

chmod +x /etc/init.d/UPGRADE.MONITOR

4. Otwórz plik /etc/crontab:

GNOME – zmiana kroju i koloru czcionki w panelach

Funkcjonalność systemu to nie wszystko, ważny jest też wygląd. Poniżej przedstawię sposób, dzięki któremu z łatwością zmienisz krój i kolor czcionki w panelach GNOME.

Zmiana kroju czcionki w panelach GNOME:
1. Kliknij kolejno System > Preferencje > Wygląd.
2. W nowo otwartym oknie wybierz kartę Czcionki.
3. Za krój czcionki odpowiada pole Czcionka używana przez aplikacje.
4. Ustaw tą, która najbardziej Ci odpowiada.

System - Preferencje - Wygląd - Czcionki


Krój czcionki ustawiony, teraz pora na kolor.

Zmiana koloru czcionki w panelach GNOME:
1. Otwórz terminal i wydaj polecenie:

gedit .gtkrc-2.0

2. Wklej do niego poniższy kod:

style "panel"
{
fg[NORMAL] = "#ffffff"
# fg[PRELIGHT] = "#000000"
# fg[ACTIVE] = "#ffffff"
# fg[SELECTED] = "#000000"
# fg[INSENSITIVE] = "#8A857C"
# bg[NORMAL] = "#000000"
# bg[PRELIGHT] = "#dfdfdf"
# bg[ACTIVE] = "#D0D0D0"
# bg[SELECTED] = "#D8BB75"
# bg[INSENSITIVE] = "#EFEFEF"
# base[NORMAL] = "#ffffff"
# base[PRELIGHT] = "#EFEFEF"
# base[ACTIVE] = "#D0D0D0"
# base[SELECTED] = "#DAB566"
# base[INSENSITIVE] = "#E8E8E8"
# text[NORMAL] = "#161616"
# text[PRELIGHT] = "#000000"
# text[ACTIVE] = "#000000"
# text[SELECTED] = "#ffffff"
# text[INSENSITIVE] = "#8A857C"
}
widget "*PanelWidget*" style "panel"
widget "*PanelApplet*" style "panel"
class "*Panel*" style "panel"
widget_class "*Mail*" style "panel"
class "*notif*" style "panel"
class "*Notif*" style "panel"
class "*Tray*" style "panel"
class "*tray*" style "panel"

Conky – temperatura dysku twardego, karty graficznej i procesora

Kolejny z serii artykułów o Conky. Tym razem opiszę sposób, dzięki któremu dodasz do swojego Conky skrypty wyświetlające temperaturę karty graficznej, dysku twardego i procesora.

Karta graficzna:
Karty z rodziny nVidia:
1. Na początek zainstaluj pakiet nvidia-settings:

sudo apt-get install nvidia-settings

2. Stwórz plik ze skryptem:

gedit conky/nvidia

3. I umieść w nim poniższy kod:

#!/bin/bash

GPU_temp="$(DISPLAY=":0.0" nvidia-settings -q gpucoretemp | sed '/Attribute/!d;{s/.*): //;s/.//}' 2>/dev/null)"
echo $GPU_temp

Conky i poczta Gmail

Jedną z wielu ciekawych funkcji programu Conky jest możliwość sprawdzenia poczty Gmail. Aby to zrobić potrzebny będzie odpowiednio napisany skrypt i kod, który umieścimy w pliku konfiguracyjnym.

1. Na początek stworzymy folder, w którym zapiszemy skrypt. Otwórz terminal (Aplikacje > Akcesoria > Terminal) i wpisz:

mkdir conky

2. Stwórz plik, w którym będzie zawarty skrypt:

gedit conky/gmail

3. Wklej do niego poniższy kod:

#!/bin/bash